31/03/2023 14:15 Vietnam - National Cup - Round 1
AP Ho Chi Minh City
1-1p.0-3
Ba Ria Vung Tau
27
Hoàng Vũ Samson
1 - 0
44
1 - 0
HT
1 - 0
79
1 - 1
Thanh Long Phan Nhật
FT
1 - 1
AP
0 - 3